S to izjavo izjavljam, da:

    1. želim izvedbo posamezne storitve v Centru za gibanje, rehabilitacijo in umiritev (v nadaljevanju Centru) povsem po lastni volji in se v to podajam na lastno odgovornost;

    2. sem bom držal/-a dogovorjenih terminov vadb, posvetov, terapij in meritev in bom morebitno odsotnost sporočil/-a vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom. V primeru najave odsotnosti šele  dva dni pred izvedbo storitve, se bo štelo, kot da je bila ta izvedena in jo bo skladno s tem treba tudi poravnati. Izjema so opravičljivi in dokazljivi razlogi (smrt v družini, nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja …);

    3. nimam zdravstvenih težav, zaradi katerih bi lahko bilo pri izvajanju storitev Centra ogroženo moje zdravje ali mi je to odsvetoval zdravnik. Osebje Centra (v nadaljevanju izvajalec storitev) sem seznanil/-a z vsemi zdravstvenimi težavami, navodili zdravnika ali dietami, ki mi jih je predpisal zdravnik in katerim se je treba pri izvedbi posamezne storitve posebej prilagoditi ali pa je to zaradi njih onemogočeno;

    4. izvajalec storitev ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe, zdravstvene zaplete, bolečine ali druge stiske, do katerih bi lahko prišlo pri izvedbi ali kot posledica izvajanja storitev;

    5. bom v primeru slabega počutja oz. spremembi zdravstvenega stanja, kot posledicah izvedbe posameznih storitev, nemudoma obiskal/-a zdravnika;

    6. se zavedam, da so nasveti in individualna priporočila  namenjeni zgolj meni in prilagojeni mojim željam ter potrebam mojega telesa in ne željam oz. potrebam koga drugega;

    7. se zavedam svoje odgovornosti in prevzemam vso krivdo, če želenih rezultatov ne bo zaradi neupoštevanja individualnih priporočil, navodil in nasvetov izvajalca storitev ali odsotnosti od vadbe;

    8. sem seznanjen, da so vsi paketi, ki vključujejo vadbo vezani na mesečno veljavnost in bom morebitno daljšo odsotnost pravočasno sporočil izvajalcu. V tem primeru lahko izvajalec storitve podaljša veljavnost paketa.

    9. sem seznanjen, da ne morem odstopiti od mesečnega paketa in da izvajalec ne vrača denarja. V primeru bolezni je možen prenos na drugo osebo.

    10. sem seznanjen, da izvajalec ne vrača denarja zaradi nezmožnosti izvajanja programov ob pojavu izrednih razmer in naravnih nesreč, možna je zamrznitev paketa,

    11. potrjujem, da sem prebral/-a in razumel/-a to izjavo in da bom upošteval/-a vse zgoraj navedene pogoje in okoliščine.

Izjava zavezuje 2 leti od potrditve.